წალკის მუნიციპალიტეტის ძეგლები

კუშჩის ხიდი

კუშჩის ხიდი მდებარეობს სოფლის აღმოსავლეთით, სოფ. ავრანლოსაკენ მიმავალ გზაზე. ხიდი გადებულია მდ. ხრამზე. იგი ოთხმალიანია, ნაგებია დაუმუშავებელი ნახევარწრიული და თანაბარი ზომის....