კუშჩის ხიდი


galereaaRwera

კუშჩის ხიდი მდებარეობს სოფლის აღმოსავლეთით, სოფ. ავრანლოსაკენ მიმავალ გზაზე. ხიდი გადებულია მდ. ხრამზე. იგი ოთხმალიანია, ნაგებია დაუმუშავებელი ნახევარწრიული და თანაბარი ზომის მალები დამუშავებული ქვითაა გადაყვანილი. ისინი სამ მასიურ ბურჯს ეყრდნობიან, რომლებზეც მდინარის დინების საწინააღმდეგო მიმართულებით მიშენებულია კონუსური ფორმის კონტრფორსები. ხიდს ეტყობა მშენებლობის რამდენიმე პერიოდი. აღდგენილია XIX ს-ში.