თუშეთის ძეგლები

შენაქოს წმინდა გიორგის ეკლესია

შენაქოს წმინდა გიორგის ეკლესია მდებარეობს სოფელ შენაქოს განაპირას, აღმოსავლეთით.ძეგლი განეკუთვნება მე-19 საუკუნეს და წარმოადგენს „თავისუფალი ჯვრის“ ტიპის გუმბათოვანნაგებობას....