შავშეთი

ტბეთი

        ტბეთის საეპისკოპოსო ტაძარი მდებარეობს ისტორიულ შავშეთში, სოფელ ჯევიზლიში.
       ტბეთის ღვთისმშობლის ეკლესია აგებულია X საუკუნის დასაწყისში აშოტ კუხის მიერ. თავდაპირველი....