არმაზის ციხე


galereaaRwera

         არმაზის ციხე მდებრეობს არმაზისხევის სათავესთან, მცხეთის რკინიგზი სართულიდან ორიოდე კილომეტრში. ციხე დგას მაღალ, მიუვალ კლდოვან ქედზე, სტრატეგიულად საკმაოდ მნიშვნელოვან ადგილას. ციხე XIII-XIV საუკუნეებს მიეკუთვნება. იგი შედგება გალავნისა და კოშკებისაგან. ამჟამად ციხე საკმაოდ დაზიანებულია, და მისი პირვანდელი სახით წარმოდგენა თითქმის ვერ ხერხდება, ციხე შესასვლელი სამხრეთ-აღმოსავლეთით ჰქონია.  გალავანს ტრაპეციის ფორმა აქვს. ამჟამად შედარებით კარგად არის შემორჩენილი სამხრეთის მხარეს მდგარი კოშკი.