ჯოიანის წმიდა გიორგის სახელობის ეკლესია


galereaaRwera

      ჯოიანის წმიდა გიორგის სახელობის ეკლესია მდებარეობს მცხეთის მუნიციპალიტეტში, სოფელ დიდგორის განაპირას, ხეობაში, ზ.დ. 500 მეტრზე. ტაძრის გარშემო შეიმჩნევა სხვდასხვა ნაგებობების კვალი. თვითონ ტაძარი არქიტექორული ფორმებიდან გამომდინარე გვიანფეოდალურ ხანას მიეკუთვნება. ტაძარი მოპირკეთებულია  დიდი ზომის ქვიშაქვით, ფასადების სადა მორთულობისაა, მხოლოდ კედლის მორთულობა, სამხრეთ კარიბჭის თავზე არის წარმოდგენილი წრეში ჩასმული ჯვრის სახით. ტაძარს სამხრეთიდან ჰქონია მიშენებული ეგვტერი, რომლის ნანგრევები ახლაც შეიმჩნევა.