კვირაცხოველი


galereaaRwera

        უჯარმის კვირაცხოველი მდებარეობს სოფელ უჯარმაში, ივრისპირას აღმართული დიდი ბორცვზე, მისი კედლები ქვიშაქვითა და აგურითაა ნაგები, ლავგარდანი რომბული წყობისაა. იგი გვიან ფეოდალურ ხანას მიეკუთვნება. სამხრეთის მხრიდან მიშენებულია ახალი ეკლესია, რომლის ქვეშ მოწყობილია საძვალე. კვირაცხოველის ივრის მხარეს დღემდე შეიმჩნევა ძველი კედლის კვალი (წინა ციხეთაც მოიხსენიება). მკვლევართა აზრით ასფაგურის უჯარმა ამ ბორცვზე უნდა ყოფილიყო.