ფოქვეშის ეკლესია


galereaaRwera

ადგილმდებარეობა: საქართველო, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკა, ოჩამჩირის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ფოქვეში.

აგების თარიღი: შუა საუკუნეები.

არქიტექტურული აღწერადარბაზული ტიპის ეკლესია, ნახევარწრიული აფსიდით, რომელიც გარეთ არ მჟღავნდება. ნაგებია რიყის ქვით. აფსიდში ჩრდილოეთ მხარეს განთავსებულია ნახევარწრიული ღრმა ნიში. ძეგლის სახურავი და ნაწილობრივ კედლებიც დანგრეულია. ძეგლი მთლიანად დაფარულია მცენარეებით.

ამჟამინდელი მდგომარეობა: ტერიტორია ოკუპირებულია რუსეთის მიერ, რის გამოც ეკლესიის  შესწავლა და შესაბამისი სამუშაოების ჩატარება შეუძლებელია. ეკლესიის კედლები მძიმე ფიზიკურ მდგომარეობაშია და იგი სასწრაფო კონსერვაციას საჭიროებს.

წყარო: წარმოდგენილი ტექსტი და ფოტომასალა ეყრდნობა აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტროს კულტურულ ფასეულობათა დაცვის სამსახურის მიერ მოწოდებულ ინფორმაციას.