მწვანე საყდარი


galereaaRwera

         მწვანე საყდარი, ფერისცვალების სახელობის ტაძარი დგას სოფელ გარდატენის აღმოსავლეთით 1 კმ-ზე. სტილისტურად იგი X-XI საუკუნეებს მიეკუთვნება. ეკლესია დარბაზული ტიპისაა, ნაგებია ნატეხი ქვითა და მოწვანო ფერის ტუფით. სამწუხაროდ, ამჟამად ტაძარი ძლიერ არის დაზიანებული. მთლიანად არის დანგრეული გადახურვა და დასავლეთის კედელი.