ლავრის ეკლესია


galereaaRwera

ლავრის ეკლესია მდებარეობს კასპის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ლავრისხევის სამხრეთით, 1.5 კმ-ზე, ტყიან ხეობაში. ტაძარი ჯვარ-გუმბათოვანია და X ს.-ის I ნახ.-ით თარიღდება. ნაგებია ნატეხი ქვიშაქვით, გამოყენებულია ბაზალტი და ტუფიც. XIX საუკენეში ეკლესია შიგნიდან და გარედან შეულესავთ და მოუხატავთ. მოხატულობის მხოლოდ ფრაგმენტებია შემორჩენილი. XIX საუკნეშივე დაუდგამთ კანკელი, დაუგიათ ხის იატაკი და გადაუხურავთ თუნუქით http://www.novators.ge/news/big_1448716351.jpg